Einschulungsfeier 2007 am 11. September 2007

Fotos

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [01/20]]

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [02/20]]

Big Band

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [03/20]]

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [04/20]]

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [05/20]]

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [06/20]]

stellv. Schulleiter, Herr StD Henne

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [07/20]]

Schulleiter, Herr OStD Brunner

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [08/20]]

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [09/20]]

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [10/20]]

Vorsitzende des Elternbeirats, Frau Steimbach

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [11/20]]

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [12/20]]

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [13/20]]

Vorsitzende des Freundeskreises, Frau Zoller-Litschka

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [14/20]]

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [15/20]]

Klassenlehrer(innen) der fünften Klassen

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [16/20]]

Schülersprecher, Claas Augner

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [17/20]]

Klasse 5a

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [18/20]]

Klasse 5b

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [19/20]]

Klasse 5c

[Foto: Einschulungsfeier 2007 [20/20]]

Klasse 5d